Naukowy ostrzegają: Gronkowiec może atakować kości
Nowe odkrycie: Tabletki nasenne zmniejszają ryzyko Alzheimera
Naukowcy: 2023 to rok RSV
Odkrycie: Prawidłowa temperatura ciała człowieka to wcale nie 36,6°C
13 mld złotych mniej na leczenie. Prezydent podpisał ustawę
NFZ: Podaj PESEL i rozmawiaj z lekarzem w nocy, weekendy, święta
Naukowcy: Palenie podczas ciąży niszczy płodność męskiego potomstwa
Naukowy: kawa jest dobra na wątrobę

Witamy na stronie NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Wanda Chmielewska sp. z o.o. Dowiedz się o nas więcej!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Lekarza Rodzinnego Wanda Chmielewska sp. z o.o.

Każdego dnia jesteśmy blisko Was. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

W ramach działania naszej Poradni Lekarskiej powstał portal medyczny z najnowszymi artykułami ze świata zdrowia i medycyny. Zapraszamy!

Znajdź nas na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco!

Jak do nas trafić?

Alliance for a Cavity-Free Future – krok w kierunku przyszłości wolnej od próchnicy

Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) jest ogólnoświatową organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ekspertów promujących połączenie działań środowisk medycznych oraz inicjatyw z zakresu zdrowia publicznego, które mają na celu pomoc we wprowadzaniu niezbędnych zmian w praktykach stomatologicznych stosowanych na całym świecie.

Zmiany te są konieczne w procesie przeciwdziałania powstawaniu i progresji zmian próchniczych u pacjentów we wszystkich grupach wiekowych. To krok w kierunku przyszłości wolnej od próchnicy.

Według ekspertów zrzeszonych w Sojuszu, do osiągnięcia tego celu niezbędna jest globalna współpraca światowych liderów stomatologii mająca na celu uświadamianie pacjentom tego, jak ważne jest postrzeganie próchnicy jako ciągłej, postępującej choroby i w związku z tym stosowanie odpowiedniej profilaktyki i skutecznego leczenia tego wszechobecnego problemu zdrowotnego. Kampania globalna zainicjowana przez ACFF rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku na dorocznym kongresie FDI Annual World Dental Congress 2010 w Brazylii, wspieranym lokalnymi wydarzeniami przez cały rok 2010.

W lipcu 2013 r. Sojusz na Rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) zainaugurował działanie swojego Europejskiego Oddziału (European ACFF Chapter),  który zrzesza lekarzy i ekspertów zdrowia publicznego współpracujących w celu wdrożenia kluczowych zmian w praktykach stomatologicznych stosowanych w Europie.

25 czerwca 2015 r. swoją inaugurację miał Środkowo-Europejski Oddział  Sojuszu, który ma za zadanie koordynację międzynarodowych i lokalnych działań mających na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej społeczeństw w tym regionie.

Więcej informacji na temat Sojuszu dostępnych jest na stronie internetowej: www.AllianceForACavityFreeFuture.org

Współpracownicy Sojuszu

Sojusz na Rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) został utworzony we współpracy z ogólnoświatowym panelem ekspertów z dziedziny stomatologii i zdrowia publicznego. Jego zadaniem jest zainicjowanie międzynarodowej współpracy poprzez liczne partnerstwa z rzeszą interesariuszy: od specjalistów w dziedzinie stomatologii, poprzez lokalne społeczności i instytucje odpowiedzialne za wdrażanie polityki i oświaty zdrowotnej, aż po całe społeczeństwo. Sponsorem Sojuszu jest firma Colgate-Palmolive, która aktywnie przyczynia się do poprawy poziomu zdrowia w dziedzinie stomatologii poprzez partnerstwa ze środowiskami naukowym, organami rządowymi i samorządowymi  oraz instytucjami zdrowia publicznego.

Cele krótkoterminowe

W  Polsce

  • Propagowanie zasad profilaktyki fluorkowej dla dzieci i młodzieży w Polsce w ramach edukacji przed- i podyplomowej
  • Zaangażowanie w działania dotyczące profilaktyki choroby próchnicowej personelu medycznego niestomatologicznego – lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów, pielęgniarek, sprawującego opiekę ogólnomedyczną nad dziećmi poprzez edukację lekarzy pediatrów, pielęgniarek w ramach Programu szwajcarskiego (seria szkoleń)
  • Edukacja lekarzy pediatrów, przy współudziale oddziałów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (wykłady dla lekarzy)
  • Udostępnienie wszystkim zainteresowanym materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki próchnicy poprzez stronę www Polskiego Towarzystwa  Stomatologii Dziecięcej (Q2’15)
  • Realizacja, koordynacja i ewaluacja projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” („Dzieciństwo bez próchnicy”) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W ramach projektu, m.in.: 

  • Edukacja wychowawców przedszkolnych i szkolnych w zakresie współczesnego zapobiegania próchnicy oraz dzieci przedszkolnych i szkolnych (ulotki)
  • Powołanie wielospecjalistycznego zespołu ekspertów i opracowanie zasad prawidłowego żywienia dzieci jako niezbędnego elementu zapobiegania chorobie próchnicowej (Q2’15).

Cele długoterminowe

W Polsce

•    Nauczanie aktualnego podejścia do choroby próchnicowej (która powinna być rozumiana, jako proces dynamiczny będący kontinuum stadiów od odwracalnego – przedklinicznego do nieodwracalnego – ubytku tkanek będącego następstwem braku równowagi czynników patologicznych i ochronnych, których balans można osiągnąć przez odpowiednią i świadomą modulację, a zatem próchnicy należy zapobiegać przez całe życie osobnicze) w trakcie kształcenia przeddyplomowego (studenci stomatologii), podyplomowego (stomatolodzy w ramach kształcenia ustawicznego i specjalizacyjnego), lekarze pediatrzy i lekarze rodzinni oraz pielęgniarki (wykłady prezentujące problematykę).

Globalnie

  • Do roku 2015 90% uczelni i towarzystw stomatologicznych powinno postrzegać próchnicę jako ciągłą i postępującą chorobę i promować nowe podejście do problemu w celu poprawy procedur w zakresie profilaktyki i leczenia próchnicy.
  • Lokalni członkowie Sojuszu powinni stworzyć do roku 2020 zintegrowany, dostosowany do warunków lokalnych, wszechstronny system monitorowania, profilaktyki i leczenia próchnicy.
  • Dzieci urodzone w roku 2026 roku powinny pozostać wolne od próchnicy przez całe swoje życie.