Nowe zasady funkcjonowania aptek nocą i w święta. Wejdą w życie od stycznia 2024 r.

16 listopada 2023

Zmiany w funkcjonowaniu aptek w Polsce są nieuniknione, a nowe zapisy prawa farmaceutycznego, które będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku, przynoszą istotne modyfikacje.

W centrum uwagi są przede wszystkim dyżury aptek w porze nocnej i w święta, które będą realizowane na nowych zasadach. Według prawniczki Związku Powiatów Polskich, Bernadety Skóbel, brak będzie gwarancji całodobowego otwarcia aptek, ale jednocześnie zwraca ona uwagę na istotę dostępności w godzinach, gdy pacjenci rzeczywiście tego potrzebują.

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie definicji dyżuru w aptece w dzień wolny od pracy. Teraz będzie to „dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10.00 a 18.00”. Natomiast dyżurem w porze nocnej uznaje się ten, który jest „pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00”.

Ważną granicą jest godzina 23.00, co wynika z badań wskazujących, że po tej godzinie ruch w aptekach zdecydowanie maleje. Niemniej jednak, istnieje możliwość elastycznego dostosowania godzin pracy, jeśli będą ku temu uzasadnione potrzeby, co będzie podlegać decyzji władz powiatu.

Kwestia wyznaczania apteki dyżurnej budzi pewne kontrowersje. W przypadku miast będących siedzibą powiatu o liczbie mieszkańców przekraczającej 40 tysięcy, będzie tam wyznaczana całodobowa apteka dyżurna. Warto jednak zaznaczyć, że powiat może zdecydować się na wyznaczenie dyżuru w innej aptece, z własnych środków finansowych. To rozwiązanie ma na celu dostosowanie do faktycznych potrzeb społeczeństwa i warunków ekonomicznych.

Konrad Madejczyk, rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej, podkreśla pozytywne podejście aptekarzy do wprowadzanych zmian. Po trzech dekadach uznano, że dyżury, dotąd realizowane bezpłatnie, staną się świadczeniem, za które Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł zapłacić. To istotne ułatwienie dla aptek, zwłaszcza tych mniejszych, gdzie pełnienie nocnych dyżurów było ekonomicznie nieopłacalne.

Bernadeta Skóbel, radca prawny Związku Powiatów Polskich, podkreśla, że zmiany wynikają z potrzeby realnego funkcjonowania aptek w porze nocnej i świątecznej. Dotychczasowe teoretyczne założenia 24-godzinnego funkcjonowania aptek w każdym powiecie były trudne do egzekwowania, a mieszkańcy często doświadczali sytuacji, gdy apteka, choć powinna być otwarta, była zamknięta.

Z drugiej strony, małym przedsiębiorcom pełnienie nocnych dyżurów przysparzało trudności ekonomiczne. Nowe przepisy stanowią pewnego rodzaju kompromis, eliminując gwarancję całodobowego otwarcia, ale jednocześnie zachowując dostępność w istotnych godzinach dla pacjentów.

Podsumowując, nowe regulacje farmaceutyczne w Polsce stawiają na równowagę pomiędzy realnymi możliwościami aptek a potrzebą dostępności leków dla pacjentów w kluczowych momentach, takich jak noce i święta. Otwierają one nowy rozdział w funkcjonowaniu aptek, przynosząc korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla samych przedsiębiorców aptecznych.

Najnowsze artykuły

Zagubione rzeczy, tajemnicza anemia i 12 baterii w brzuchu pacjenta. Jak to się stało?

Zagubione rzeczy, tajemnicza anemia i 12 baterii w brzuchu pacjenta. Jak to się stało?

Ucieczka w mroźną noc. Makabryczne odkrycie w żarskim szpitalu

Ucieczka w mroźną noc. Makabryczne odkrycie w żarskim szpitalu

Wynagrodzenia lekarzy w Polsce i za granicą. Nierówność w Unii Europejskiej

Wynagrodzenia lekarzy w Polsce i za granicą. Nierówność w Unii Europejskiej

Dlaczego młodzi lekarze unikają specjalizacji onkologicznej? Wyzwania i perspektywy

Dlaczego młodzi lekarze unikają specjalizacji onkologicznej? Wyzwania i perspektywy

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie wprowadza innowacyjne szkolenia komunikacyjne dla personelu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie wprowadza innowacyjne szkolenia komunikacyjne dla personelu medycznego

Zawód lekarza. Siedem kluczowych motywacji do podjęcia medycznej misji

Zawód lekarza. Siedem kluczowych motywacji do podjęcia medycznej misji

Podobne artykuły

Rewolucja w ochronie zdrowia. Nowe przepisy wprowadzają usprawnienia dla pacjentów

Rewolucja w ochronie zdrowia. Nowe przepisy wprowadzają usprawnienia dla pacjentów

Rezerwowanie wizyt do lekarza: Prawa pacjenta i zasady działania przychodni

Rezerwowanie wizyt do lekarza: Prawa pacjenta i zasady działania przychodni

Sztuczna inteligencja w medycynie. Nowe horyzonty diagnostyki i leczenia

Sztuczna inteligencja w medycynie. Nowe horyzonty diagnostyki i leczenia

Nowe techniki badań wychwycą ukrytą świadomość u pacjentów w śpiączce

Nowe techniki badań wychwycą ukrytą świadomość u pacjentów w śpiączce

Od 1 listopada 2023 r. ważne zmiany w polskich przychodniach POZ

Od 1 listopada 2023 r. ważne zmiany w polskich przychodniach POZ

Rewolucja w służbie zdrowia. Nowe usługi elektroniczne dla pacjentów

Rewolucja w służbie zdrowia. Nowe usługi elektroniczne dla pacjentów