Polacy zrzucają tysiące zbędnych kilogramów

15 marca 2014

Wyniki polskich badań epidemiologicznych są niepokojące. Więcej niż połowa dorosłej populacji ma nadmierną masę ciała. Problem ten dotyczy ponad 60 proc. mężczyzn i około 50 proc. kobiet. Co więcej, częstość występowania nadwagi i otyłości w Polsce wykazuje tendencję wzrostową.

Z wyników badania NATPOL 2011 wynika, że odsetek otyłych mężczyzn wzrósł z 16 proc. w 1997 r. do 25 proc. w 2011 r. Ogólnopolski program redukcji masy ciała, realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia w ramach projektu „Zachowaj równowagę”, pomaga temu przeciwdziałać.

„Dane epidemiologiczne wskazują, iż należy zmobilizować wszelkie siły do walki z największą epidemią XXI wieku, jaką jest otyłość. Skuteczne działania pozwolą zmniejszyć liczbę zachorowań na cywilizacyjne choroby przewlekłe, a tym samym zaoszczędzić spore kwoty z budżetu państwa przeznaczane na leczenie otyłości i jej powikłań” – mówi doktor med. Wioleta Respondek z Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ).

Podkreśla jednocześnie, że prowadzone przez IŻŻ wraz z Polskim Towarzystwem Dietetyki – w ramach projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” (znanego pod skróconą nazwą „Zachowaj równowagę”) – ogólnopolskie bezpłatne 12-tygodniowe programy redukcji masy ciała, stanowią skuteczne i, z punktu widzenia budżetu państwa, finansowo korzystne narzędzie walki z otyłością. Łącznie uczestnicy pierwszych 7 (z 32 zaplanowanych) edycji zrzucili już prawie 1,5 tony zbędnej wagi!

Programy redukcji masy ciała przeprowadzono już z powodzeniem w: Warszawie, Lublinie, Łańcucie, Rzeszowie, Bydgoszczy, Krakowie i Nowym Sączu. W najbliższych miesiącach zakończą się działania w kolejnych sześciu miastach: Wrocławiu, Kłodzku,  Kraśniku, Uniejowie, Poznaniu i Kościanie.

Dotychczasowe wyniki są imponujące:

– w 7 miastach w programach uczestniczyło łącznie 354 osób;

– łącznie uczestnicy stracili 1421 kg i zredukowali BMI o 21 jednostek;

– średnia redukcja masy ciała uczestnika to około 5 kg;

– rekordzista stracił na wadze 22,9 kg – redukując masę ciała ze 120,9 kg do 98 kg; obniżył przy tym BMI z 41,8 (otyłość olbrzymia) do 33,9 (otyłość I stopnia) i dzięki temu znacznie zmniejszył zagrożenie zdrowia.

„Nasze doświadczenia z realizacji bezpłatnych dla pacjentów, 12-tygodniowych programów redukcji masy ciała wskazują, że stanowią one skuteczne i stosunkowo tanie systemowe rozwiązanie w walce z otyłością. Koszt takiej kompleksowej opieki nad jednym pacjentem wynosi około 1500 zł. Podczas 12 tygodni pacjent korzysta dwa lub trzy razy w tygodniu z fachowo prowadzonych ćwiczeń na sali i w basenie, ma dwa indywidualne spotkania z dietetykiem i dwa spotkania na warsztatach dietetycznych. Uczestniczy też w sześciu spotkaniach z psychologiem. Każdy ma wykonywaną próbę wysiłkową z oceną kardiologa, dwukrotne badania krwi i podlega kontroli lekarskiej” – informuje prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz, dyrektor IŻŻ i kierownik całego projektu „Zachowaj równowagę”.

Według profesora Mirosława Jarosza, wziąwszy pod uwagę fakt, że wymienione działania przynoszą dobre efekty odchudzające i mobilizują pacjentów do utrzymywania prozdrowotnych nawyków żywieniowych oraz właściwej aktywności fizycznej, można stwierdzić, że ich koszt jest uzasadniony ekonomicznie.

„Programy takie pozwalają na zmniejszenie rozpowszechnienia przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym przede wszystkim cukrzycy, chorób układu krążenia i nowotworów, których leczenie stanowi ogromne obciążenie dla budżetu państwa. Przykładowo, wydatki ponoszone na  leczenie samej cukrzycy i jej powikłań to kilka miliardów złotych rocznie. Jednak warunkiem efektywności proponowanych programów redukcji masy ciała w skali populacyjnej jest stworzenie możliwości ich przeprowadzania z większą częstością i w większej liczbie placówek” – dodaje prof. Mirosław Jarosz.

Zwraca przy tym uwagę, że takie działania są przez społeczeństwo bardzo oczekiwane, o czym świadczy fakt, że we wszystkich edycjach programu chętnych było zdecydowanie więcej niż miejsc. W woj. podkarpackim np. zgłosiło się blisko 2500 osób na 50 miejsc. Zasadne jest zatem rozważenie wprowadzenia takich działań, być może z pewnymi modyfikacjami,  do koszyka świadczeń zdrowotnych.

W ramach projektu „Zachowaj równowagę” do końca 2015 r. łącznie odbędą się 32 edycje bezpłatnych 12-tygodniowych programów redukcji masy ciała. Kompleksową opieką dietetyków, rehabilitantów, psychologów i lekarzy zostanie objętych łącznie około 1600 osób zmagających się z otyłością lub nadwagą. Realizatorami programów są placówki medyczne mające podpisane umowy z NFZ i posiadające niezbędne zaplecze do przeprowadzenia próby wysiłkowej z oceną kardiologa, zajęć z psychologiem i zajęć sportowych.

Ponadto, niezależnie od 12-tygodniowych programów redukcji masy ciała, w wybranych placówkach służby zdrowia w całej Polsce organizowane są dietetyczne punkty konsultacyjne, w których pacjenci mogą korzystać z bezpłatnych porad żywieniowych.

Dotychczas udzielono ich około 2000. Wielu pacjentów zgłasza potrzebę częstszych wizyt u dietetyka. Wskazuje to na fakt, że wprowadzenie poradnictwa dietetycznego do systemu zarówno podstawowej, jak i specjalistycznej ochrony zdrowia powinno stanowić nierozłączny element walki z otyłością.

Bieżące informacje o działaniach prowadzonych w placówkach służby zdrowia oraz na temat samego projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, realizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia wraz z partnerami w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), przy udziale finansowym Ministerstwa Zdrowia, dostępne są na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.pl

Dodatkowe informacje o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (SPPW) dostępne są na stronie internetowej: www.programszwajcarski.gov.pl

Źródłem wiedzy na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia jest strona internetowa Instytutu Żywności i Żywienia: www.izz.waw.pl”>www.izz.waw.pl

Najnowsze artykuły

Zagubione rzeczy, tajemnicza anemia i 12 baterii w brzuchu pacjenta. Jak to się stało?

Zagubione rzeczy, tajemnicza anemia i 12 baterii w brzuchu pacjenta. Jak to się stało?

Ucieczka w mroźną noc. Makabryczne odkrycie w żarskim szpitalu

Ucieczka w mroźną noc. Makabryczne odkrycie w żarskim szpitalu

Wynagrodzenia lekarzy w Polsce i za granicą. Nierówność w Unii Europejskiej

Wynagrodzenia lekarzy w Polsce i za granicą. Nierówność w Unii Europejskiej

Dlaczego młodzi lekarze unikają specjalizacji onkologicznej? Wyzwania i perspektywy

Dlaczego młodzi lekarze unikają specjalizacji onkologicznej? Wyzwania i perspektywy

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie wprowadza innowacyjne szkolenia komunikacyjne dla personelu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie wprowadza innowacyjne szkolenia komunikacyjne dla personelu medycznego

Zawód lekarza. Siedem kluczowych motywacji do podjęcia medycznej misji

Zawód lekarza. Siedem kluczowych motywacji do podjęcia medycznej misji

Podobne artykuły

Reklama psuje nawyki żywieniowe młodych ludzi

Reklama psuje nawyki żywieniowe młodych ludzi

6 korzyści zdrowotnych regularnej aktywności fizycznej

6 korzyści zdrowotnych regularnej aktywności fizycznej

7 korzyści zdrowotnych spacerów z psem

7 korzyści zdrowotnych spacerów z psem

Co się dzieje z ciałem, gdy się przejadamy?

Co się dzieje z ciałem, gdy się przejadamy?

Słodzone napoje zabijają 184 tysiące osób rocznie

Słodzone napoje zabijają 184 tysiące osób rocznie

7 korzyści zdrowotnych pływania

7 korzyści zdrowotnych pływania