Monitorowanie w szpitalach: Pytania o bezpieczeństwo i prywatność pacjentów

25 września 2023

Od września tego roku, szpitale mają możliwość instalowania monitoringu w swoich salach, w tym również na bloku operacyjnym, bez konieczności uzyskiwania wcześniejszej zgody pacjenta. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta otworzyła tę możliwość, ale jednocześnie rodzi pytania dotyczące ochrony prywatności i zabezpieczenia danych monitorujących.

Prawo do monitoringu

Nowe przepisy pozwalają na stosowanie monitoringu w pomieszczeniach, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, takie jak szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady rehabilitacji leczniczej i hospicja. Pacjent nie musi wyrażać wcześniejszej zgody na nagrywanie, ale muszą zostać odpowiednio oznaczone pomieszczenia objęte monitoringiem. Istnieje także możliwość sprzeciwu pacjenta, w takim przypadku kamera powinna zostać wyłączona.

Bezpieczeństwo kontra prywatność

Jak zaznacza rzecznik praw pacjenta, stosowanie monitoringu w placówkach medycznych wymaga ostrożnego balansowania między dążeniem do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, efektywnością procesu leczniczego, a jednoczesnym szacunkiem dla praw pacjenta, w tym prawa do prywatności i godności. To zadanie nie jest łatwe.

W ostatnich latach rzecznik wydał 15 decyzji dotyczących naruszeń zbiorowych praw pacjentów związanych z monitorowaniem wizyjnym w placówkach medycznych. W 12 przypadkach uznano te praktyki za naruszające prawa pacjentów. Niezgodne z prawem okazało się m.in. montowanie kamer w pomieszczeniach SOR-u, w sanitariatach oraz monitorowanie pacjentów na salach operacyjnych bez ich zgody.

Nowe wytyczne

Po zmianie prawa, dotychczasowe praktyki i orzecznictwo rzecznika mogą stać się nieaktualne. Aby uniknąć nieprawidłowości, rzecznik praw pacjenta przygotował poradnik dotyczący monitoringu. Warto jednak zaznaczyć, że poradnik ten nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości i pozostawia pewien margines decyzyjny dla kierowników placówek medycznych, którzy są odpowiedzialni za stosowanie monitoringu zgodnie z obowiązującym prawem.

Wyzwania związane z przechowywaniem nagrań

Istnieje również kwestia przechowywania nagrań. Zgodnie z nowymi przepisami, nagrania można przechowywać maksymalnie przez trzy miesiące, chyba że przepisy stanowią inaczej. Podmiot leczniczy ma prawo przetwarzać je jedynie do celów, w których zostały zebrane, po czym zobowiązany jest do ich zniszczenia.

Jednak pozostaje pytanie, kto będzie miał dostęp do tych nagrań i jak będą one zabezpieczone, aby nie dostały się w niepowołane ręce. To stanowi duże wyzwanie zarówno dla informatyków, jak i prawników pracujących w placówkach medycznych.

Podsumowanie

Nowe przepisy dotyczące monitoringu w placówkach medycznych otwierają nowe możliwości, ale również rodzą pytania i wyzwania związane z ochroną prywatności pacjentów oraz bezpieczeństwem danych. Warto, aby zarządzający placówkami medycznymi byli odpowiedzialni i starali się znaleźć właściwy balans między zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów a poszanowaniem ich prywatności i godności. Jednocześnie, rozwój technologiczny wymaga ciągłego dostosowywania przepisów i procedur do zmieniającej się rzeczywistości.

Źródło: Rzeczpospolita

Najnowsze artykuły

Upały groźne dla serca. Kardiolodzy mówią, dlaczego

Upały groźne dla serca. Kardiolodzy mówią, dlaczego

4 najbardziej szkodliwe diety dla osób otyłych: Unikaj tych błędów żywieniowych

4 najbardziej szkodliwe diety dla osób otyłych: Unikaj tych błędów żywieniowych

4 najlepsze diety dla osób otyłych: Klucz do zdrowego stylu życia

4 najlepsze diety dla osób otyłych: Klucz do zdrowego stylu życia

7 domowych sposobów na zbicie cholesterolu

7 domowych sposobów na zbicie cholesterolu

Niezbędne wyposażenie na letnie przygody: Co powinno znaleźć się w wakacyjnej apteczce?

Niezbędne wyposażenie na letnie przygody: Co powinno znaleźć się w wakacyjnej apteczce?

Przedwczesna menopauza - kiedy się pojawia i jakie daje objawy?

Przedwczesna menopauza - kiedy się pojawia i jakie daje objawy?

Podobne artykuły

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta: wyzwania i niedoskonałości w polskim systemie opieki zdrowotnej

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta: wyzwania i niedoskonałości w polskim systemie opieki zdrowotnej

Rewolucja w ochronie zdrowia. Nowe przepisy wprowadzają usprawnienia dla pacjentów

Rewolucja w ochronie zdrowia. Nowe przepisy wprowadzają usprawnienia dla pacjentów

Tajemnica lekarska. Fundament etyki medycznej i ochrony prywatności pacjenta

Tajemnica lekarska. Fundament etyki medycznej i ochrony prywatności pacjenta

Rola lekarza i pracownika rejestracji w procesie rejestracji w przychodniach i poradniach

Rola lekarza i pracownika rejestracji w procesie rejestracji w przychodniach i poradniach

Pacjent zmarł po podaniu kontrastu. Sprawę przekazano do prokuratury

Pacjent zmarł po podaniu kontrastu. Sprawę przekazano do prokuratury

Rewolucja w służbie zdrowia. Nowe usługi elektroniczne dla pacjentów

Rewolucja w służbie zdrowia. Nowe usługi elektroniczne dla pacjentów